Linnéa Engström

Europaparlamentariker (Mp)

Linnéa är grön Europaparlamentariker. Hennes viktigaste frågor är klimat, feminism och levande hav.  Hon är vice-ordförande i fiskeutskottet PECH och sitter även i miljöutskottet ENVI och jämställdhetsutskottet FEMM i Europaparlamentet. Just nu arbetar Linnéa med hur EU:s handelsflotta ska fiska hållbart i fattigare länders vatten. Om klimatet säger Linnéa Engström att det är vår viktigaste feministiska fråga. Om vi inte satsar på jämställdhet kan vi glömma att klara klimatutmaningen.

Linnéa medverkar i Hur kan feminismen ta kampen för klimatet

Linnéa Engström_kvadrat