Lotta Persson

Avdelningschef, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Lotta Persson är avdelningschef på MUCF där hon bland annat ansvarar för myndighetens statsbidragsgivning. MUCF har de senaste åren fattat en del uppmärksammade beslut där organisationer har fått avslag på sina ansökningar om statsbidrag med hänvisning till att de inte lever upp till de krav på demokratisk verksamhet som ställs i förordningarna som styr bidragen.

Lotta Persson är utbildad jurist och har tidigare bland annat varit kanslichef på barnrättsorganisationen ECPAT samt hos Barn- och elevombudet vid Statens skolinspektion.

Lotta Persson leder metodverkstaden Så säkerställer ni att era bidrag fördelas jämställt

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, mucf.se
tel.08 56621900