Mikael Lekfalk

Kommundirektör, Luleå kommun

Mikael Lekfalk är kommundirektör vid Luleå kommun. Han har gedigen erfarenhet som chef och ledare och har fokus på utvecklingsfrågor, där jämställdhet är en viktig sådan. Mikael är feminist och vill förändra ingrodda kulturer och strukturer.

Mikael Lekfalk är en del i arbetet för att motverka våld i nära relationer, bland annat med sitt engagemang i nätverket Män för kärlek – mot våld i nära relation. Han vill bryta trenden att frågan drivs av kvinnor och göra den till en viktig fråga även för män. Han vill driva jämställdhetsintegreringen framåt i organisationen Luleå kommun och implementera jämställdhet i kommunens alla verksamheter.

Mikael Lekfalk medverkar i seminariet Walk the talk – ledarskap för jämställdhet

Mikael Lekfalk