Malin Lindberg

Professor vid Luleå tekniska universitet

Malin Lindberg forskar om innovativa arbetssätt för ett jämställt näringsliv och arbetsliv, i nära samverkan mellan akademi och samhälle. Hon är medförfattare till böckerna ”Förändring är möjlig” om jämställdhetsinsatser i mindre industriföretag, ”Idéburen innovation” om innovation i den ideella sektorn och ”Är det nå’n innovation?” om innovation inom hum/sam-forskning.

Malin Lindberg medverkar i seminariet  Innovativ samverkan mellan akademi och näringsliv samt i det öppna programmet.

Malin Lindberg ny