Malpuri Groth

Sakkunnig inom makt och demokrati, Sveriges Kvinnolobby

Malpuri Groth är sakkunnig inom makt och demokrati på Sveriges Kvinnolobby och projektledare för RÖSTRÄTT och arbetar dessutom mot EU och FN. Hon har tidigare arbetat på en rad andra kvinnorättsorganisationer, bland annat på Europeiska Kvinnolobbyn i Bryssel. Malpuri vet att engagemanget för ett jämställt samhälle förenar ALLA kvinnor och att det är nyckeln till en fördjupad och legitim demokrati.

På Forum Jämställdhet kommer Malpuri leda metodverkstaden Kvinnor – en nyckel till ökat valdeltagande bland utrikes födda.

Malpuri Groth