Marie Trollvik

Löneexpert, Lönelotsarna

Marie Trollvik leder expertnätverket Lönelotsarna som verkar för jämställda löner genom att sprida kunskap, bilda opinion och utveckla metoder. Lönelotsarna ger konsultstöd vid lönekartläggning och tillhandahåller  kostnadsfritt verktyget Analys Lönelots.

Marie har bred erfarenhet från chefsjobb i såväl näringsliv som förvaltning. Hon har lett flera av Sveriges stora jämställdhetssatsningar; bl.a. Women to the Top och European Project on Equal Pay.  Hon var chef för regeringens och SKL:s satsning Program för hållbar jämställdhet inom kommuner och landsting.

Marie Trollvik deltar i Grundkurs i jämställdhetsintegrering och leder metodverkstaden Upptäck löneskillnader del 1: Lika och likvärdiga arbeten

Marie-Trollvik