Markus Jäntti

Professor i nationalekonomi, Stockholms universitet

Markus Jäntti är professor i nationalekonomi vid Institutet för social forskning vid Stockholms universitet. Han forskar om inkomstfördelning, fattigdom och socio-ekonomisk rörlighet, ofta i ett länderjämförande perspektiv. Han har också intresserat sig för hur ekonomiska klyftor sammanhänger med ohälsa och dödlighet.

Markus medverkar i passet Varför mår vi så dåligt av det ojämställda samhället?

MarkusJantti_kvadrat