Mehrdad Darvishpour

Mehrdad Darvishpour är fil. dr. i sociologi  och skrev sin avhandling om ”invandrarkvinnor som bryter mönstret” (2003) vid Stockholm universitet och är nu docent och senior lektor i socialt arbete och genus-och etnicitetsforskare vid Mälardalens högskola. Han har publicerat många vetenskapliga texter och medverkat i flera rapporter på regeringens uppdrag om invandrarkvinnor, hedersproblematik i skolor, invandrade män och jämställdhet. Mehrdad är också redaktör till boken ”Migration och etnicitet. Perspektiv på ett mångkulturellt Sverige”. Hans senaste forskning handlar om integration och jämställdhetsutveckling bland nyanlända barn och ungdomar i Sverige. Han är en flitigt anlitad föredragshållare och debattör, som ofta syns i media och föreläser runt om landet.