fbpx

När allt är riggat – men inte tillräckligt händer

Tid: Onsdag 30/1, 14.15-15.30
Lokal: VIP/Norra hamn

METODVERKSTAD
Föranmäl dig här* (fullbokat)

När vi ska integrera jämställdhet i ett system möter vi ofta olika hinder. Kanske upptäcks att styrkedjan inte fungerar fullt ut? Eller att det finns nyckelpersoner som bromsar arbetet? Och vad är det egentligen som gör att antagna strategier inte följs i praktiken? Med utgångspunkt i teorier kring beslutsfattande och makt i organisationer tar vi oss gemensamt an olika problem som återkommer i jämställdhetsarbetet. Vi försöker förstå orsakerna bakom buggarna i systemet och lära oss av varandras erfarenheter. Denna metodverkstad vänder sig till dig som har som uppgift att driva en organisations jämställdhetsarbete och har med dig erfarenhet och kunskap från ditt arbete.

Medverkande:
Anders Eriksson, jämställdhetsstrateg, Malmö stad
Katarina Fehir, jämställdhetsstrateg, Malmö stad

*Föranmälan kan göras tidigast 7/1 kl 8:00