För den morgonpigge:
Nationell överblick av jämställdhetsutvecklingen

Spår: OMVÄRLDSBEVAKNING

Detta seminarium ger en överblick av jämställdhetsutvecklingen sedan förra årets konferens. Vi lyfter relevanta utredningar och lagförändringar som du som arbetar med jämställdhet behöver ha koll på.  Statistiska centralbyrån, SCB, presenterar sin senaste statistik över utvecklingen för de sex jämställdhetspolitiska delmålen. Därefter redogör Jämställdhetsmyndigheten för sitt arbete. Vad har man åstadkommits under myndighetens första år och vad är planerat framöver?

Medverkande:
Lena Bernhardtz, utredare jämställdhetsstatistik, Statistiska centralbyrån (SCB)
Fler medverkande tillkommer.

gata