fbpx

För den morgonpigge:
Överblick och uppföljning av jämställdhetspolitiken

Tid: Torsdag 31/1, 08.00-08.45
Lokal: Stora salen

Spår: OMVÄRLDSBEVAKNING

Detta seminarium ger en överblick av jämställdhetsutvecklingen sedan förra årets konferens. Vi lyfter relevanta utredningar och lagförändringar som du som arbetar med jämställdhet behöver ha koll på.  Statistiska centralbyrån, SCB, presenterar sin senaste statistik över utvecklingen för de sex jämställdhetspolitiska delmålen.

Därefter redogör Annika Olsson från Jämställdhetsmyndigheten för myndighetens arbete. Vad har Jämställdhetsmyndigheten åstadkommit under myndighetens första år för att följa upp jämställdhetspolitiken och vad är planerat för att följa jämställdhetsutvecklingen?

Medverkande:
Lena Bernhardtz, utredare jämställdhetsstatistik, Statistiska centralbyrån (SCB)
Annika Olsson, chef analys och uppföljning, Jämställdhetsmyndigheten

Moderator: Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnolobby