Olga Persson

Generalsekreterare Unizon

Olga Persson är generalsekreterare på Unizon som är ett riksförbund som samlar 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödjourer i landet.  Unizons vision är ett jämställt samhälle fritt från våld. De anser att arbetet för jämställdhet och mot mäns våld går hand i hand.  Olga Persson har arbetat med feministiska frågor i över 17 år, bland annat på Alla kvinnors hus där hon var med och startade Team för våldtagna kvinnor 2001.

Olga Persson kommer att medverka i passet Vad ingår i en feministisk definition av SRHR?

????????????????????????????????????