Öppna programmet – ta del av jämställdhetsarbetet i Jönköpings län

VÄLKOMMEN TILL FORUM JÄMSTÄLLDHETS ÖPPNA PROGRAM

I det öppna programmet kan du lära dig mer om jämställdhet, normer och Agenda 2030 ur ett lokalt och regionalt perspektiv. Här visar vi upp en bredd av jämställdhetsarbetet som pågår i Jönköpings län med omnejd.

Det öppna programmet passar dig som jobbar i offentlig organisation, näringsliv, ideell verksamhet eller är privatperson, och är helt kostnadsfritt! Öppna programmet pågår parallellt med konferensens huvudprogram på Elmia den 5-6 februari. Det öppna programmet innehåller föreläsningar, panelsamtal, kulturinslag och mycket mer – allt är helt gratis.

Arrangörer är Jönköpings kommun, Region Jönköpings Län, Länsstyrelsen Jönköping och Jönköping University.

181129_DSC4621┬®Fredrik_Olsson

Rosi Hoffer, Tillväxtverket

Onsdag 5 februari

10:00 – 10:45 Välkomna till Jönköping.
Therese Kodjo och Thomas Simonsson, Moderatorer Öppna programmet

10:45 Inledning kring årets tema Agenda 2030.
Therese Kodjo och Thomas Simonsson, Moderatorer Öppna programmet

11:00 Hållbar styrning och ledning på arbetsförmedlingen.
Johanna Buchalle, Arbetsförmedlingen

11:15 Samtal kring jämställdhet som framgångsfaktor.
Mazar Alijevski och Thomas Bergholm, Jönköpings kommun

11:30 Möt finalisterna till Svenska jämställdhetspriset 2020

12:00 – 13:00 Lunchpaus (missa inte lunchkonserten 12:30)

13:00 Könsuppdelning – en förutsättning för äldres hälsa och välbefinnande?
Joel Hedegaard och Helene Ahl, Jönköping university

13:15 Pappa kom hem.
Tomas Blad Lindahl, Uppvidinge kommun

13:30 En förälder blir till på familjecentralen?!
Martina Larsson och Malin Skreding Hallgren, Region Jönköpings län samt representant från en familjecentral

13:45 Fatta kompetensenen – bryt den könssegregerade arbetsmarknaden igenom annorlunda attraheraprocess.
Malgorzata Andersson, Arbetsförmedlingen

14:00 Att arbeta med hållbarhet som helhet. Rosi Hoffer, Tillväxtverket

14:15 Olikheter bidrar till framgång – så jobbar Science Park för fler jämställda företag.
Linda Pålsson, Science Park

14:30 Barn- och ungdomsperspektiv i jämställdhetsarbete.
Tania Karanja och Helena Höijer, Kvinno- och tjejjouren Jönköping

14:45 Se, förstå och förändra – Att motverka könsskillnader i skolresultat.
Åsa Ernestam, Sveriges kommuner och regioner

15:00 Ungdomsmottagningen online – når vi killarna på nätet?
Anette Magnusson och Charlotte Jerkelund, Region Jönköpings län

15:15 Nationella Kompetensteamets arbete mot könsstympning.
Christina Malmqvist, Länsstyrelsen Östergötland

15:30 Jämställdhet och jämlikhet inom Jönköpings kommuns hemtjänst.
Pauline Gard och Elina Terne, Jönköpings kommun

15:45 Idrotten en kraft för ett mer jämställt samhälle.
Fredrika Lindström, RF-SISU Småland

16:00 Schyst Bibliotek – jämställd och jämlik kommunikation som ökar tillgången till kultur och litteratur.
Frida Närman, Region Värmland

17:00 Prisutdelning Svenska Jämställdhetspriset 2020

6 februari 2020

09.30 Till försvar för kvinnans rättigheter – Feministiska tankar DÅ och NU. Teaterstickorna

09:45 Årets unga ledande kvinna.
Nana Björnberg, Handelskammaren i Jönköping och Maria Göransdotter Marklund, Science Park

10:00 Så jobbar fack och arbetsgivare tillsammans för att uppnå ökad jämställdhet i IKEA-koncernen.
Daniel Landin, Unionen Smålands regionstyrelse och Ulrika Pohjanen,  IKANO-Bostad

10:15 Vi finns för varandra, vi är starka tillsammans. Systerskap i föreningslivet.
Irada Söderberg, Förenade kvinnor

10:30 Hållbar stadsplanering – Remiss på annat sätt.
Lotta Olsson, Jönköpings kommun

10:45 Medveten sponsring ger mervärde för alla.
Martin Funck och Anne Sundberg, Jönköpings kommun samt Henrik Severed, Jönköpings Energi 

11:00 Mainstreamfilm som normbärare.
Helena Sandberg, Jönköpings kommun

11:15 Hållbar och inkluderande digital transformation.
Beatrice Bengtsson, Sweco

11:30 Hållbar och inkluderande digital transformation – Så går vi vidare i länet.
Ulrika Elmersson, Region Jönköpings län och Beatrice Bengtsson, Sweco m.fl.

11:45 Stereotypa föreställningar och ledarskap.
Anna Sandborn, Jönköpings kommun/Mpire Coaching

12:00 – 13:00 Lunchpaus

13:00 Dansa utan krav.
Ida-Klara Johansson, Ida Thorén, Region Jönköpings län

13:15 Människohandel-vår tids slaveri.
Lena Pettersson och Charlotte Edman, Jönköpings kommun

13:30 Jämställdhetsintegrering i den kommunala revisionen.
KPMG

13:45 Egenmakt genom företagande.
Ellen Ihs m.fl. Coompanion

14:00 Kön & Tradition – En kartläggning av ungdomars och unga vuxnas utbildnings- och yrkesval i Jönköpings län ur ett intersektionellt perspektiv.
Ulrika Jansson, Nationella sekretariatet för genusforskning

14:15 Hur främjar jämställt föräldraskap barns hälsa.
Gülsen Uz, Astma- och Allergiförbundet

14:30 Så bryter vi den könssegregerade arbetsmarknaden i länet!
Ulrika Jansson, Nationella sekretariatet för genusforskning, Thomas Olsson, LO Småland och Blekinge, Desiree Källqvist, #Attraktivindustri, Mikael Siebers, Jönköpings airport och Josefin Andersson, Länsstyrelsen i Jönköpings län

14:45 Attraktiv industri i Eksjö: Kan kompetensutveckling och ökad jämställdhet ge attraktivare arbetsgivare.
Desiree Källqvist, Eksjö kommun

15:00 Säg Jäj! En regional plattform för jämställdhet.
Anna Olsson, Region Jönköpings län, Josefin Andersson, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Torbjörn Messing, Länsstyrelsen i Västmanlands län och Ida Severin, Länsförsäkringar Jönköping

15:15 Tack för den här gången!
Therese Kodjo och Thomas Simonsson, Moderatorer Öppna programmet