Öppna programmet – ta del av Norrbottens jämställdhetsarbete

Välkommen till Forum Jämställdhets öppna program i utställningen som arrangeras av Luleå kommun och Region Norrbotten!