fbpx

Pappagrupper för jämställt föräldraskap

Tid: Torsdag 31/1, 10.00–10.45
Lokal: Hägnan/Världsarvet

METODVERKSTAD
Föranmäl dig här*

Idag tar pappor ut en fjärdedel av föräldradagarna. Den ojämna fördelningen upprätthåller ojämställdhet i familjen och arbetslivet. Organisationen MÄN ser också att risken för mäns våld mot kvinnor minskar när pappor delar ansvaret för barn och hem. För att uppmuntra män att ta ett större ansvar erbjuder organisationen  pappagrupper och samtalsmaterial till pappor och utbildningar i jämställt föräldrastöd till vårdpersonal och andra som möter föräldrar. Trots goda effekter erbjuder bara ett fåtal kommuner i Sverige pappagrupper. I denna metodverkstad berättar MÄN om sitt arbete och ger konkreta tips till organisationer som vill starta pappagrupper och erbjuda jämställt föräldrastöd!

Medverkande:
Hanna Navier, kommunikationsansvarig, MÄN
Elis Larsson, föreningsutvecklare, MÄN

*Föranmälan kan göras tidigast 7/1 kl 8:00