Patric Hamsch

Nyhetschef och digital chef SVT Sport

Patric Hamsch är nyhetschef och digital chef på SVT Sport. Han har arbetat med redaktionens unika målsättningar och arbetssätt kring en jämställd sportjournalistik sedan 2013. Idag är SVT Sport världsledande i frågan och ingen sportredaktion i Sverige eller utomlands har kommit längre när gäller nyhetsbevakningen av kvinnor och män som idrottar.

– Förutom att SVT Sport i och med vår satsning blivit mer relevanta och mer intressanta för fler, så har vårt fokus på en jämställd sportjournalistik också lett till fler egna nyheter och en större andel unik journalistik. Mer jämställt är alltså lika med bättre innehåll. Det är vår bestämda analys och erfarenhet, säger Patric Hamsch.

Patric Hamsch kommer delta i en paneldiskussion om ledarskap för jämställda verksamheter.

Han vill gärna skicka med en fråga till er som kommer för att lyssna eller delta i samtalet:
SVT Sports innehåll ska vara till för alla. Vilka förväntningar har du på journalistiken som redaktionen gör?

Patric Hamsch_ledare