Pedalista

Jennie Björstad, sociolog, företräder initiativet

I dag görs stora infrastruktursatsningar på cykling. Men vill vi få fler att cykla krävs mer än nya cykelvägar, särskilt om vi vill nå nya grupper.

Pedalista arbetar för att göra cykling mer attraktivt och tillgängligt för dem som inte cyklar i dag. Vi analyserar på nära håll ett område och identifierar målgrupper med potential för ökat cyklande. Tillsammans med dessa och lokala nyckelaktörer utvecklar och testar vi nya idéer.

Med beteenden, genus och intersektionalitet som utgångspunkt är vi ett komplement till pågående cykelsatsningar i samarbete med kommuner, civilsamhälle och bostadsbolag.  Läs mer här: www.pedalista.org

Pedalista presenteras av Jennie Björstad, sociolog, Living Cities och medverkar i seminariet Ett jämställt transportsystem

Pedalista