Träffa rätt i jämställdhetsarbetet med Perspektivkompassen

METODVERKSTAD

Olika grupper av kvinnor och män drabbas av olika former av förtryck och diskriminering samtidigt. Till exempel är utomeuropeiskt födda kvinnor den grupp som har allra svårast att komma in i arbetslivet medan pojkar vars föräldrar inte har studerat vidare missgynnas i skolan. Sveriges Kvinnolobbys Perspektivkompassen är en metod som med hjälp av jämställdhetsintegrering sorterar och systematiserar olika maktordningar. Vi hjälper dig att ta reda på vilka perspektiv som är intressanta i vilka situationer.

Medverkande:
Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnolobby
Fler medverkande tillkommer.

Chuttersnap_perspektivkompassen