fbpx

Träffa rätt med Perspektivkompassen

Tid: Onsdag 30/1, 13.00-14.00
Lokal: VIP/Norra hamn

METODVERKSTAD
Föranmäl dig här*

Olika grupper av kvinnor och män drabbas av olika former av förtryck och diskriminering samtidigt. Till exempel är utomeuropeiskt födda kvinnor den grupp som har allra svårast att komma in i arbetslivet medan pojkar vars föräldrar inte har studerat vidare missgynnas i skolan. Sveriges Kvinnolobbys Perspektivkompassen är en metod som med hjälp av jämställdhetsintegrering sorterar och systematiserar olika maktordningar. Vi hjälper dig att ta reda på vilka perspektiv som är intressanta i vilka situationer.

Medverkande:
Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnolobby

*Föranmälan kan göras tidigast 7/1 kl 8:00.