Program

Här presenterar vi seminarier, föreläsningar och metodverkstäder inför Forum Jämställdhet 2018. Sidan kommer att uppdateras under arbetets gång och fyllas på med fler programpunkter.

Tisdag 6 februari

09.00-10.30
0. Grundkurs i jämställdhetsintegrering

11.00–12.00
1. Invigning

13.00–14.00
Seminarier:
2. Alla måste dela lika på allt – alltid
3. Framgångsrikt jämställdhetsarbete genom interkulturella möten
4. Etiska riktlinjer mot könsdiskriminerande reklam

Metodverkstäder:
6. Normkritik tog ÖFK från division två till Europa League
7. Utveckla ungdomspolitiken med jämställdhet i analysen  – Exemplet LUPP
Fler pass tillkommer

15.45–16.45
Seminarier:
10. Nedskärningar i LSS – vad betyder det för jämställdheten?
11. Jämställdhet som förutsättning för affärsutveckling och innovation
Fler pass tillkommer

Metodverkstäder:
12. Jämställdhet hjälper dig få ut mer av SKL:s Öppna jämförelser och Koladas Jämförare
13. Använd den nya lagstiftningen för att utveckla lönekartläggningen
Fler pass tillkommer

Onsdag 7 februari

8.00–8.45
15. För den morgonpigge: Nationell överblick av jämställdhetsutvecklingen

9.00–10.00
Seminarier:
16. Jämställdhetsbudgetering – hur gör man?
18. Hur skapar vi porrfria miljöer för barn och unga?
Fler pass tillkommer

10.30-11.30
Seminarier:
23. Straffet för att jobba med människor
24. Gröna, jämställda pengar – investeringar som driver samhället framåt
Fler pass tillkommer

Metodverkstäder:
25. Lär dig granska budgeten ur ett jämställdhetsperspektiv
26. Välkommen till den genussmarta fritidsgården!
Fler pass tillkommer

13.45-15.15
Seminarier:
29. b) Follow the money – jämställda organisationsbidrag
30. a) Hög tid för en jämställdhetsreform av socialtjänsten
30. b) Vad är alternativet till New Public Management? 
31. Våra bästa tips för att lyckas med jämställdhetsintegrering i skolan

Metodverkstäder:
33. Förebygg våld i praktiken med Unizons våldspreventionsguide
34. Utbildningsinsatser för kortutbildade kvinnor – nyckeln till utlandsföddas etablering
Fler pass tillkommer

15.30-16.00
35. Avslutning