Tisdag 6 februari

09.15-10.45
0. Grundkurs i jämställdhetsintegrering

11.00–12.00
1. Invigning

13.00–14.00
Seminarier:
2. Alla måste dela lika på allt – alltid
3. Framgångsrikt jämställdhetsarbete genom interkulturella möten
4. Etiska riktlinjer mot könsdiskriminerande reklam

Metodverkstäder:
5. Tydliga mål tog Liljewall från traditionellt arkitektkontor till jämställd och nytänkande organisation
6. Normkritik tog ÖFK från division två till Europa League
7. Använd den nya lagstiftningen för att utveckla lönekartläggningen

14.15–15.15
8. Heliga och oheliga allianser mot kvinnors och flickors rättigheter i världen

15.45–16.45
Seminarier:
9. Med rätt att föda – har Sverige inte råd med god förlossningsvård?
10. Nedskärningar i LSS – vad betyder det för jämställdheten?
11. Jämställdhet som förutsättning för affärsutveckling och innovation

Metodverkstäder:
12. Jämställdhet hjälper dig få ut mer av SKL:s Öppna jämförelser och Koladas Jämförare
13. Sekatör eller röjsåg – vilket verktyg passar bäst för att utveckla ett jämställt bemötande? 
14. Feministisk stadsplanering – så skapas en stad för alla

Onsdag 7 februari

8.00–8.45
15. För den morgonpigge: Nationell överblick av jämställdhetsutvecklingen

9.00–10.00
Seminarier:
16. Jämställdhetsbudgetering – hur gör man?
17. Jämställdhet som verktyg för kompetensförsörjning på en digitaliserad arbetsmarknad
18. Hur skapar vi porrfria miljöer för barn och unga?

Metodverkstäder:
19. Träffa rätt med jämställd kommunikation
20. Så säkerställer du ett jämställt kulturutbud
21. Ge chefen en jämställdhetscoach – så fungerar Polisens Gender Coach-program

10.30-11.30
Seminarier:
22. Våra bästa tips för att lyckas med jämställdhetsintegrering i skolan 
23. Straffet för att jobba med människor
24. Gröna, jämställda pengar – investeringar som driver samhället framåt

Metodverkstäder:
25. Lär dig granska budgeten ur ett jämställdhetsperspektiv
26. Välkommen till den genussmarta fritidsgården!
27. Manlighet som risk – så gör du jämställda riskanalyser

11.45-12.45
28. Åtgärder efter #METOO

13.45-15.15
Seminarier:
29.  Hur ser vi till att transinkludering inte leder till att kön suddas ut?
30. a) Upphandla jämställt!
30. b) Follow the money – jämställda organisationsbidrag
31. a) Hög tid för en jämställdhetsreform av socialtjänsten
31. b) Vad är alternativet till New Public Management? 

Metodverkstäder:
32. Vägen till heltid som norm – metoder och lösningar för att minska deltidsarbete
33. Förebygg våld i praktiken med Unizons våldspreventionsguide
34. Utbildningsinsatser för kortutbildade kvinnor – nyckeln till utlandsföddas etablering

15.30-16.00
35. Avslutning