Programpunkter i Jämställd utbildning

30. a) Upphandla jämställt!

Kommuner, landsting och myndigheter köper varje år varor och tjänster för över 600 miljarder kronor. I rollen som inköpare har de möjlighet att ställa krav på leverantörer som främjar jämställdhet i samhället.

15. För den morgonpigge: Nationell överblick av jämställdhetsutvecklingen

Få en överblick av utvecklingen för alla sex jämställdhetspolitiska delmål. Vi lyfter relevanta utredningar och lagförändringar som du som arbetar med jämställdhet behöver ha koll på.

26. Välkommen till den genussmarta fritidsgården

Genom att integrera ett jämställdhetsperspektiv i fritidsgårdens alla delar skapas en tryggare, mer givande och jämställd fritid för både tjejer och killar. Här får du möjlighet att prova arbetssätt och övningar som används på fritidsgårdar i Karlstad kommun.

22. Våra bästa tips för att lyckas med jämställdhetsintegrering i skolan

Trots att utbildning alltid varit ett viktigt område för arbetet med jämställdhetsintegrering har få skolor lyckats verkställa strategin. Varför är det så svårt att implementera jämställdhetsintegrering i skolan?

18. Hur skapar vi porrfria miljöer för barn och unga?

Vilket ansvar har skolor, fritidsgårdar och andra miljöer för att skydda barn och unga från våldspornografi? Vad kan vi göra för att ge dem möjlighet att utveckla en egen sexualitet som bygger på samtycke, lust och nyfikenhet?

3. Framgångsrikt jämställdhetsarbete genom interkulturella möten

Att arbeta för interkulturalitet, det vill säga interaktion och utbyten mellan grupper, ger bättre förutsättningar att möta stereotypa föreställningar om kön och diskriminering av kvinnor och män.