10. Nedskärningar i LSS – vad betyder det för jämställdheten?

TISDAG 6 SEPTEMBER
15.45-16.45 
LOKAL: LARS LERIN

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrande (LSS) är en viktig reform för att uppfylla rättigheterna för personer med funktionsnedsättning, men också för jämställdheten. Även Agenda 2030 understryker att personer med funktionsnedsättning ska ha tillgång till utbildning och arbete.  Rätten till en personlig assistent gör att kvinnor och män med funktionsnedsättning att kan leva fullvärdiga liv och delta i samhället på samma villkor som andra medborgare. Samtidigt innebär assistansen en avlastning för de anhöriga, ofta kvinnor, som får möjlighet att arbeta heltid. Men hur jämställd är fördelningen av assistanstimmar och andra insatser för personer med funktionsnedsättning? Och vad händer med jämställdheten när kostnaderna ska minskas och allt färre assistanstimmar beviljas?

Medverkande:
Ulrika Klemets och Angelica Lindström från Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning
Maria Johansson, ordförande Forum – Kvinnor och funktionshinder
Fler medverkande tillkommer.

kk