11. Jämställdhet som motor för affärsutveckling och innovation

TISDAG 6 FEBRUARI, 15.45-16.45
LOKAL: LARS LERIN

Ett tydligt fokus på jämställdhet i utvecklingsarbetet hjälper företag och organisationer att effektivisera verksamheten, utveckla nya idéer och nå fler kunder. Under detta seminarium lyfter vi jämställdhet till en nivå som omfattar mer än socialt ansvarstagande (CSR) och styrelsens sammansättning. Jämställdhetsintegrering i näringslivet handlar om vilka produkter och tjänster som erbjuds, hur och till vilka grupper dessa marknadsförs och vilket avtryck verksamheten gör i samhället. Jämställdhet är också ett verktyg för att systematisera företagets hållbarhetsarbete. Här kan jämställdhet bli en motor för näringslivets arbete mot inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt i enlighet med FN:s globala mål Agenda 2030.  Programpunkten inleds med en presentation av Malin Lindbergs forskning om genusdriven social innovation.

Medverkande:
Malin Lindberg, biträdande professor genus och teknik, Luleå tekniska universitet
Nyamko Sabuni, hållbarhetschef, ÅF
Harald Gamrell, kontorschef Liljewall arkitekter
Moderator: Camilla Wagner, styrelseledamot, Sveriges Kvinnolobby