12. Jämställdhet hjälper dig få ut mer av SKL:s Öppna jämförelser och Koladas Jämförare

TISDAG 6 FEBRUARI, 15.45-16.45
LOKAL: ERIK GUSTAF GEIJER

Öppna jämförelser är ett verktyg som gör det möjligt för kommuner, landsting och regioner att jämföra nyckeltal för kvalitet, resultat och kostnader i olika verksamheter. I Koladas Jämförare kan du se resultaten för din kommun eller ditt landsting i jämförelse med andra och över tid. Genom att anlägga ett jämställdhetsperspektiv kan analyserna av nyckeltalen fördjupas och verksamheterna utvecklas för att bättre möta både kvinnors och mäns behov. Kom och lär dig använda verktygen på ett jämställt sätt för att höja kvaliteten och förbättra resultaten i verksamheter som till exempel socialtjänst, utbildning och hälso- och sjukvård.

Medverkande:
Hanna Lundborg, handläggare, Sveriges kommuner och landsting, SKL
Maria Price, kanslichef, Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA

statistik

Föranmälan krävs!

Denna programpunkt har ett begränsat antal platser. För att kunna delta måste du anmäla intresse i förväg. Observera att du måste ha anmält dig som deltagare till Forum Jämställdhet för att kunna anmäla dig till verkstäderna. Anmälan öppnar 17 januari.

Anmäl intresse här!