13. Använd den nya lagstiftningen för att utveckla lönekartläggningen

TISDAG 6 FEBRUARI, 15.45-16.45
LOKAL: GUSTAF FRÖDING

Från och med 2017 måste alla arbetsgivare göra en årlig lönekartläggning. Syftet är att upptäcka, åtgärda och förhindra oskäliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Lönekartläggning är också ett effektivt verktyg i det övergripande personalarbetet. Genom att synliggöra kraven i olika yrken skapas en systematik och struktur för rekrytering, kompetensutveckling samt löne- och medarbetarsamtal. På Forum Jämställdhet delar expertnätverket Lönelotsarna med sig av sin metod för lönekartläggning.

Medverkande:
Marie Trollvik, löneexpert, Lönelotsarna
Anita Harriman, löneexpert, Lönelotsarna
Lena Johansson, statistikexpert, Lönelotsarna