7. Använd den nya lagstiftningen för att utveckla lönekartläggningen

TISDAG 6 FEBRUARI, 13.00-14.00
LOKAL: SELMA LAGERLÖF

Från och med 2017 måste alla arbetsgivare göra en årlig lönekartläggning. Syftet är att upptäcka, åtgärda och förhindra oskäliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Lönekartläggning är också ett effektivt verktyg i det övergripande personalarbetet. Genom att synliggöra kraven i olika yrken skapas en systematik och struktur för rekrytering, kompetensutveckling samt löne- och medarbetarsamtal. På Forum Jämställdhet delar Marie Trollvik med sig av expertnätverket Lönelotsarnas metod för lönekartläggning.

Medverkande:
Marie Trollvik, löneexpert, Lönelotsarna

Föranmälan krävs!

Forum Jämställdhets metodverkstäder har ett begränsat antal platser. För att kunna delta måste du anmäla intresse i förväg. Observera att du måste ha anmält dig som deltagare till Forum Jämställdhet för att kunna anmäla dig till verkstäderna. Föranmälan öppnar 17 januari.

Anmäl intresse här!