14. Feministisk stadsplanering – så skapas en stad för alla

TISDAG 6 FEBRUARI 15.45-16.45
LOKAL: SELMA LAGERLÖF

Normkreativ och feministisk stadsutveckling väcker stort intresse och är avgörande för att skapa hållbara städer och samhällen. Men hur ska det gå till i praktiken? Hur blir staden mer inkluderande, jämställd och attraktiv för fler? Välkommen till en interaktiv verkstad där White Arkitekter som skapat praktiska metoder för jämställd stadsplanering utifrån flickors perspektiv visar hur du kan arbeta för att fånga in idéer om hur din stad eller stadsdel kan bli mer inkluderande och jämställd.

Medverkande:
Angelica Åkerman, arkitekt, stadsplanerare & normingengör White Arkitekter
Rebecca Rubin, stadsplanerare White Arkitekter

RebeccaRubin+AngelicaÅkerman