15. För den morgonpigge: Nationell överblick av jämställdhetsutvecklingen

ONSDAG 7 SEPTEMBER
8.00-8.45 
LOKAL: SOLA

Vad händer med regeringens handlingsplan för jämställda löner? När ska samtyckeslagstiftningen införas? Och hur ser utvecklingen ut när det gäller hälsoklyftorna mellan kvinnor och män? Denna föreläsning ger en överblick av utvecklingen sedan förra årets konferens för alla sex jämställdhetspolitiska delmål. Vi lyfter relevanta utredningar och lagförändringar som du som arbetar med jämställdhet behöver ha koll på. Du får också en introduktion till den nya jämställdhetsmyndigheten.

Medverkande:
Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnolobby
Fler namn tillkommer.

connor-ellsworth-194870