16. Jämställdhetsbudgetering – hur gör man?

ONSDAG 7 FEBRUARI, 9.00-10.00
LOKAL: SOLA 

Jämställdhetsbudgetering är en strategi för att integrera ett jämställdhetsperspektiv i alla delar av en offentlig eller privat organisations budget. Strategin säkerställer att investeringar och reformer kommer kvinnor och män till del i samma utsträckning och leder till ökad jämställdhet. Jämställdhetsbudgetering bidrar också till att stärka budgeten generellt och utveckla kvaliteten i organisationens verksamhet. Men hur gör man när man jämställdhetsbudgeterar? Detta seminarium utgörs av tre kortare föreläsningar. Först går vi igenom hur den ekonomiska politiken kan jämställdhetsintegreras. Därefter undersöker vi hur jämställdhet på ett praktiskt och enkelt sätt kan byggas in i en organisations budgetprocess.

Medverkande:
Agneta Stark, docent, företagsekonomi
Elisabeth White, kansliråd, Socialdepartementet
Eva Lindblom, sektionschef, Ekonomistyrningsverket