19. Träffa rätt med jämställd kommunikation

ONSDAG 7 FEBRUARI, 9.00-10.00
LOKAL:  Erik Gustaf Geijer

Det hjälper inte att ha normbrytande bilder i annonsen om den inte når ut till de du tänkt. Inkluderande och jämställd kommunikation handlar inte bara om innehåll, utan också om att välja tillvägagångssätt. Till exempel är utrikes födda kvinnor en grupp som är särskilt svår att nå ut till med samhällsinformation. Lär dig mer om att hitta rätt kanaler och experimentera med nya sätt att tänka kring hur innehållet ska kommuniceras. I den här metodverkstaden får du chansen att vara normkreativ med andras strategi, samtidigt som din egen organisations kommunikation synas i sömmarna.

Medverkande:
Maria Niemi, kommunikationsstrateg Hyvää Kommunikation

Maria Niemi