2. Alla måste dela lika på allt – alltid

TISDAG 6 FEBRUARI, 13.00-14.00
LOKAL: SOLA

Kvinnor och män ska dela lika på rättigheter och ansvar i familjen, arbetslivet och samhället. Pappor som tar ut hälften av föräldraledigheten utvecklar bättre relationer till sina barn och växer av att ta mer ansvar för föräldraskap och obetalt hemarbete. Kvinnor som får möjlighet att arbeta heltid och göra karriär får ekonomisk självständighet och större inflytande i både familjen och samhället. Att dela olika på allt är ett mönster som går igen under hela livet och i hela samhället. Att bryta mönstret är grunden för jämställdhetspolitiken. Men hur når vi dit? I detta seminarium tar vi ett helhetsgrepp på frågor som föräldraförsäkring, obetalt arbete, pensioner, bostadslån med mera. Samtalet sker på engelska.

Medverkande:
Annika Strandhäll, socialminister (S)
Þorsteinn Víglundsson, parlamentsledamot och f.d. jämlikhetsminister, Island
Maria Arnholm, partisekreterare, Liberalerna (L)
Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker, Folksam
Kerstin Mikaelsson, utredare, Kommunal
Moderator: Katrine Marçal, författare och journalist