29. Hur ser vi till att transinkludering inte leder till att kön suddas ut?

TID: 14.15-15.15
LOKAL: SOLA
FORM: FÖRELÄSNING, SAMTAL

Att ersätta könsneutrala ord med skrivningar om kvinnor och män, flickor och pojkar är grunden för allt jämställdhetsarbete. Endast när vi skriver ut kön kan vi formulera mål och åtgärder för att lösa problem som till exempel ojämställda löner eller fallande skolresultat bland pojkar. Samtidigt pågår ett viktigt arbete för att synliggöra trans- och queerpersoners rättigheter som verkar i motsatt riktning. Där är målet att återgå till könsneutrala formuleringar för att personer som inte identifierar sig som kvinnor eller män ska känna sig inkluderade. Hur bedrivs ett HBTQ-kompetent jämställdhetsarbete utan att sudda ut kön? Vad kan vi lära av erfarenheter från andra länder? Delar av seminariet hålls på engelska.

Medverkande:
Meghan Murhphy, författare och journalist, Kanada
Ulrika Westerlund, särskild utredare och tidigare ordförande RFSL
Helen Lundkvist Nymnasson, sektionschef hälsa och jämställdhet, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnolobby