23. Straffet för att jobba med människor

ONSDAG 7 FEBRUARI, 10.30-11.30
LOKAL: LM ERICSSON

I yrken där man arbetar med människor är lönerna lägre och arbetsvillkoren sämre än i yrken som arbetar med data, text eller siffror. Det är vanligare med visstids- och deltidsanställningar och fler är utbrända. Gemensamma nämnare för dessa yrken är att de ofta domineras av kvinnor och historiskt har utförts oavlönat. Hur ser vi till att arbete inom omsorgs- och kontaktyrken slutar bestraffas och istället belönas? Hur kan vi få bort strukturella löneskillnader på arbetsmarknaden? På vilket sätt är uppvärderingen av traditionellt kvinnliga arbeten nödvändig för att nå det globala målet om en inkluderande ekonomisk tillväxt, full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor? Detta seminarium inleds med en videohälsning från Islands tidigare jämlikhetsminister Þorsteinn Víglundsson som presenterar landets nya lagstiftning för jämställda löner.

Medverkande:
Agneta Stark, docent, företagsekonomi
Tobias Baudin, ordförande, Kommunal
Eva Uddén Sonnegård, ekonimie doktor och f.d. statssekreterare
Laura Hartman, nationalekonom och särskild utredare
Moderator: Katrine Marçal, författare och journalist