26. Välkommen till den genussmarta fritidsgården

ONSDAG 7 FEBRUARI, 10.30-11.30
LOKAL: GUSTAF FRÖDING

Genom att integrera ett jämställdhetsperspektiv i allt från styrning och ledning till fritidsgårdarnas fysiska utformning och verksamhetens innehåll kan du skapa en tryggare, mer givande och jämställd fritid för både tjejer och killar. Genussmart fritidsgård är en modell som har tagits fram i Kalmar kommun och sedan spridits och vidareutvecklats i andra delar av landet. I denna metodverkstad berättar Karlstad kommun om sitt arbete med genussmarta fritidsgårdar. Här får du möjlighet att prova arbetssätt och övningar som du kan ta med dig hem till din egen organisation.

Medverkande:
Klara Tufvesson, fritidsledare, Karlstads kommun

karina-carvalho-94651