27. Manlighet som risk – så gör du jämställda riskanalyser

ONSDAG 7 FEBRUARI,  10.30-11.30
LOKAL: SELMA LAGERLÖF

För att räddningstjänsterna ska kunna erbjuda ett likvärdigt skydd mot olyckor krävs analyser om vilka slags olyckor och skador som sker och vem som drabbas. Statistiken visar att män utsätter sig och andra för större risker än kvinnor. Samtidigt präglas både den mansdominerade räddningstjänsten och samhället i stort av föreställningar om att kvinnor är mer sårbara än män. Stereotyperna kan stå i vägen för rationellt och analytiskt olycksförebyggande arbete. Vad betyder dessa insikter för arbetet med att förebygga och möta olyckor? Hur kan uppdraget och arbetsmetoderna anpassas efter sambandet mellan kön och risk? Vi visar hur ett jämställdhetsperspektiv kan byggas in i räddningstjänstens riskanalyser. I metodverkstaden får deltagarna testa förhållningssättet i sin egen verksamhet.

Medverkande:
Erik Flink, handläggare jämställdhet och mångfald, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Viggo Lundberg, brandman och föreläsare

bil

Föranmälan krävs!

Denna metodverkstad har ett begränsat antal platser. För att kunna delta måste du anmäla intresse i förväg. Observera att du måste ha anmält dig som deltagare till Forum Jämställdhet för att kunna anmäla dig till verkstäderna. Anmälan öppnar 17 januari.

Anmäl intresse här!