28. ÅTGÄRDER EFTER #METOO

TID: 11.45-12.45
LOKAL: SOLA
FORM: FÖRELÄSNING, SAMTAL

Under hösten har berättelser om sexuella trakasserier och övergrepp sköljt över Sverige. Kvinnor i bransch efter bransch har gått samman i tusental och sagt ifrån. Efter alla vittnesmål är det samhällets skyldighet att vidta åtgärder mot sexism. Vad ska politiken, arbetsgivare och fackförbund göra nu? Vilket stöd behövs för kvinnor som utsätts? Hur kan vi motverka våldsbejakande och våldstillåtande kultur i arbetslivet?

Medverkande:
Annie Lööf, partiledare Centerpartiet
Agneta Broberg, Diskrimineringsombudsman
Eva Nordmark, ordförande TCO
Anna Wenner, HR-direktör Skanska Sverige
Robert Jensen, professor journalistik, University of Texas
Moderator: Johanna Palmström, författare och journalist