30. b) Follow the money – jämställda organisationsbidrag

ONSDAG 7 FEBRUARI, 14.15-15.15
LOKAL: LM ERICSSON

Regeringen, myndigheter, kommuner och landsting fördelar gemensamma medel för att stötta olika projekt, områden och syften. Hur säkerställs principen om att alla offentliga medel ska fördelas jämställt och främja demokratiskt deltagande? Hur kan en bidragsgivare ta reda på om bidraget kommer både kvinnor och män till del på lika villkor? Och hur säkerställs att den sökande organisationen bedriver en verksamhet som främjar jämställdhet och mänskliga rättigheter?

Medverkande:
Anna Serner, vd, Svenska Filminstitutet
Lotta Persson,
avdelningschef, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
Peter Eriksson, verksamhetscontroller, Riksidrottsförbundet
Sara Jonasson, analytiker, Tillväxtverket