30. a) Upphandla jämställt!

ONSDAG 7 FEBRUARI, 13.45-14.15
LOKAL: LM ERICSSON

Kommuner, landsting och myndigheter köper varje år varor och tjänster för över 600 miljarder kronor. I rollen som inköpare har de möjlighet att ställa krav på leverantörer som främjar jämställdhet i samhället. På miljöområdet har kommuner och landsting kommit långt när det gäller kravställandet. Men när det gäller jämställdhetskrav finns stora utvecklingsmöjligheter. Passet inleds av SKL som beskriver möjligheterna att ställa jämställdhetskrav vid upphandling. Jönköpings kommun ger exempel på hur det kan se ut i verkligheten och tillsammans försöker vi reda ut framgångsfaktorer och fallgropar för att få till upphandling för jämställdhet.

Medverkande:
Magnus Jacobson, Kommunikationsstrateg Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Åsa Thörne Adrianzon, chef strategienheten Jönköpings kommun