31. b) Vad är alternativet till new public management? 

ONSDAG 7 FEBRUARI
14.30-15.15
LOKAL: LARS LERIN

På senare tid har både kommunernas och medarbetarnas möjligheter att påverka socialtjänsten minskat när detaljerade och marknadsinspirerade styrmodeller tagit mer plats. Vi frågar oss vilka effekter utvecklingen har fått för jämställdheten. Är mer tillitsbaserad styrning en del av lösningen? Hur ser vi till att krav och uppföljning utifrån ett jämställdhetsperspektiv inte försvinner när styrningen utvecklas? Tillitsdelegationens ordförande Laura Hartman presenterar delegationens pågående arbete. Därefter följer kommentarer från fackförbund, kommuner och kvinnorörelsen. Denna programpunkt diskuterar tillitsbaserad styrning med socialtjänsten som exempel, men är intressant även för styrningen av andra verksamhetsområden.

Medverkande:
Laura Hartman
, ordförande Tillitsdelegationen
Mikael Lekfalk, kommundirektör Luleå
Anna Giotas Sandquist, ordförande Sveriges Kvinnolobby
Veronica Magnusson, ordförande, Vision
Moderator: Staffan Sjöberg, journalist och konsult