35. Avslutning

ONSDAG 7 FEBRUARI, 15.30-16.00
LOKAL: SOLA

Forum Jämställdhet 2017 avslutas av Birgitta Dahl, tidigare talman och en förkämpe för jämställdhet och kvinnors rättigheter under många år. Region Värmland och Karlstad kommun lämnar över stafettpinnen till nästa års värdstad Luleå. Sveriges Kvinnolobbys ordförande Anna Giotas Sandquist sammanfattar de viktigaste lärdomarna från årets konferens.

Medverkande:
Birgitta Dahl, tidigare talman
Anna Giotas Sandquist, ordförande, Sveriges Kvinnolobby
Moderator: Nisha Besara, vd, Unga Klara