22. Våra bästa tips för att lyckas med jämställdhetsintegrering i skolan

ONSDAG 7 FEBRUARI, 10.30-11.30
LOKAL: SOLA

Trots att utbildning alltid varit ett viktigt område för arbetet med jämställdhetsintegrering har få skolor lyckats verkställa strategin. Sverige har långt kvar till det globala målet från Agenda 2030 om inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet för alla. Olika grupper av flickor och pojkar har olika möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling, och skillnaderna mellan skolor är stora. Ett tydligt exempel är kvarstående maskulinitetsnormer som gör att pojkar anstränger sig mindre och uppnår sämre resultat i skolan. Varför är det så svårt att implementera jämställdhetsintegrering i skolan? Vad kan vi göra för att arbetet för jämställda resultat och kvalitet i skolan ska bli mer långsiktigt och hållbart?

Medverkande:
Anna Halvarsson, affärsområdeschef, Ramböll
Peter Fredriksson, generaldirektör, Skolverket
Maja Thorsén, biträdande rektor, Frejaskolan, Gnesta
Moderator: Jesper Jansson, konsult och jämställdhetsexpert
Fler namn tillkommer.