33. Förebygg våld i praktiken med Unizons våldspreventionsguide

ONSDAG 7 FEBRUARI, 13.45-14.45
LOKAL: GUSTAF FRÖDING

Tillsammans med sju kvinnojourer med spjutspetskompetens inom våldsförebyggande arbete har Unizon tagit fram Sveriges första feministiska våldspreventionsguide. Kvinnojourernas kunskaper om hur mäns våld kan förebyggas har vuxit ur arbetet med att hantera konsekvenserna av våldet. Välkommen till en metodverkstad om hur förebyggande arbete mot mäns och killars våld kan se ut i praktiken och hur fler kommuner, skolor, fritidsgårdar och idrottsföreningar kan samverka med kvinnojourer. Tips på riktlinjer, metoder och lokala trix utlovas!

Medverkande:
Rebecka Andersson, verksamhetsutvecklare, Unizon
Hanna Nordberg, verksamhetsutvecklare, Unizon

framsida_3