33. Förebygg våld i praktiken med Unizons våldspreventionsguide

ONSDAG 7 FEBRUARI, 13.45-14.45
LOKAL: ZARAH LEANDER

Tillsammans med sju kvinnojourer med spjutspetskompetens inom våldsförebyggande arbete har Unizon tagit fram Sveriges första feministiska våldspreventionsguide. Kvinnojourernas kunskaper om hur mäns våld kan förebyggas har vuxit ur arbetet med att hantera konsekvenserna av våldet. Välkommen till en metodverkstad om hur förebyggande arbete mot mäns och killars våld kan se ut i praktiken och hur fler kommuner, skolor, fritidsgårdar och idrottsföreningar kan samverka med kvinnojourer. Tips på riktlinjer, metoder och lokala trix utlovas!

Medverkande:
Rebecka Andersson, verksamhetsutvecklare, Unizon
Åsa Sertenius Strivér, verksamhetsutvecklare våldsprevention på Kvinno- och tjejjouren i Jönköping

Föranmälan krävs!

Denna metodverkstad har ett begränsat antal platser. För att kunna delta måste du anmäla intresse i förväg. Observera att du måste ha anmält dig som deltagare till Forum Jämställdhet för att kunna anmäla dig till verkstäderna. Anmälan öppnar 17 januari.

Anmäl intresse här!