34. Utbildningsinsatser för kortutbildade kvinnor – en nyckel till utlandsföddas etablering

ONSDAG 7 FEBRUARI, 13.45-14.45
LOKAL: SELMA

Utrikesfödda kvinnor med kort eller ingen utbildning är den grupp som står allra längst från arbetsmarknaden. Hur kan vi validera deras kunskaper på bästa sätt och erbjuda utbildningar som passar dem? Under denna metodverkstad får du lära dig allt om arbetssätten i samverkansprojektet Värmlandsmodellen som är ett samarbete mellan fem olika kommuner i regionen. Modellen går ut på att hitta metoder för att på olika sätt korta vägen till egen försörjning för nyanlända kvinnor.

Medverkande:
Jim Frölander, integrationskoordinator, Filipstads kommun
Petra Andersson, projektledare Värmlandsmodellen, Säffle kommun

studier