17. Jämställdhet som verktyg för kompetensförsörjning på en digitaliserad arbetsmarknad

ONSDAG 7 FEBRUARI, 9.00-10.00
LOKAL: LM ERICSSON

Dagens tjänstefokuserade och digitaliserade arbetsmarknad präglas av brist på arbete och arbetskraft samtidigt. Hur kommer omvandlingen av arbetslivet påverka jämställdheten? Kan vi lära oss mer om samspelet mellan strukturella förändringar på arbetsmarknaden och jämställdhet genom att studera historien? Tidigare industriella revolutioner har lett till att kvinnor kommit in i arbetskraften, men också till framväxten av den könsuppdelade arbetsmarknaden som är ett hinder för dagens kompetensförsörjning. Hur kan jämställdhet rusta oss för att möta den fjärde industriella revolutionen på ett bättre sätt? Rätt lösningar tar oss närmare målet inkluderande och hållbar industrialisering i FN:s globala agenda 2030.

Medverkande:
Maria Stanfors, professor ekonomisk historia, Lunds universitet
Berit Müllerström, vice ordförande, Landsorganisationen i Sverige (LO)
Lars Christensen, regiondirektör, Värmland
Åsa Jamal, kommunikationschef, Telia
Emil Broberg, 3:e vice ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Moderator: Camilla Wagner