8. Heliga och oheliga allianser mot kvinnors och flickors rättigheter i världen

TID: 14.15–15.15
LOKAL: SOLA
FORM: SAMTAL

Kvinnors och flickors rättigheter hotas från olika håll runt om i världen. Konservativa krafter sätter nationens, familjens och religionens intressen framför individens, till exempel genom att ifrågasätta rätten till abort eller styra hur kvinnor och flickor ska klä sig. Samtidigt växer populistiska och nyliberala röster som med individens frihet som ursäkt vill tillåta handel med kvinnors och flickors kroppar. På vilket sätt samspelar dessa motsatta rörelser vars enda gemensamma nämnare är att göra kvinnors och flickors liv sämre? Hur kan vi förstå dagens globala backlash mot kvinnors och flickors rättigheter? Kan rörelser som #MeToo bjuda motstånd mot olika former av antifeminism utan att splittras? Samtalet hålls på engelska.

Medverkande:
Mustafa Can, författare och journalist
Cristina Grenholm, professor och kyrkosekreterare, Svenska kyrkan
Meghan Murphy, författare och journalist
Birgitta Ohlsson, riksdagsledamot, Liberalerna
Moderator: Katrine Marçal, författare och journalist