4. Etiska riktlinjer mot könsdiskriminerande reklam

TISDAG 6 FEBRUARI, 13.00-14.00
LOKAL: LARS LERIN

Sverige är det enda land i Norden som saknar lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam. Det betyder att kollektivtrafik och andra utrymmen i staden kan användas för reklam som sexualiserar kvinnor, förstärker könsstereotyper och sprider osunda kroppsideal. Ett sätt för kommuner, landsting och regioner att ta ansvar för bilder och budskap som sprids i det offentliga rummet är att införa etiska riktlinjer mot könsdiskriminerande reklam. Vad kan vi lära av de lokala förbud mot könsdiskriminerande reklam som finns i Trondheim, Paris och London? Vilken stad i Sverige blir först ut med riktlinjer mot könsdiskriminerande reklam?

Medverkande:
Ingrid Marie Sylte Isachsen, Kommunpolitiker Trondheim kommun
Talla Alkurdi, oppositionslandstingsråd Stockholm (S)
Eva-Maria Svensson, professor i rättsvetenskap, Göteborgs universitet
Lisa Friberg, ordförande jämställdhetsberedningen och ledamot i stadsbyggnadsnämnden, Eskilstuna kommun
Moderator: Nisha Besara, VD unga Klara

395Z4J4BG3