5. Tydliga mål tog Liljewall från traditionellt arkitektkontor till jämställdhet och nytänkande

TISDAG 6 FEBRUARI 13.00-14.00
LOKAL: ERIK GUSTAF GEIJER

En viktig del av arbetet för en jämn fördelning av makt och inflytande består i att förbättra representationen av kvinnor och män i ledningsgrupper, men också i hela organisationen. På företaget Liljewall arkitekter, som grundades av fyra män 1980, arbetar man sedan flera år tillbaka medvetet med både succession och att förbättra representationen, som en del av en omfattande utveckling av företaget. Idag är cirka 50 procent av arkitektkontorets 200 medarbetare kvinnor och drygt 15 nationaliteter finns representerade i personalstyrkan. På denna metodverkstad berättar Liljewall om sin förändringsresa som har innefattat omorganiseringar, tydliga rekryteringsmål på alla nivåer, djupintervjuer med medarbetare och nya rutiner för när möten hålls. Kom och diskutera hur deras framgångsfaktorer kan berika din egen organisation!

Medverkande:
Harald Gamrell, kontorschef Stockholm, Liljewall arkitekter
Lisa Lindén, Fil mag i genusvetenskap, Netafen AB

Föranmälan krävs!

Denna programpunkt har ett begränsat antal platser. För att kunna delta måste du anmäla intresse i förväg. Observera att du måste ha anmält dig som deltagare till Forum Jämställdhet för att kunna anmäla dig till verkstäderna. Anmälan öppnar 17 januari.

Anmäl intresse här!