3. Framgångsrikt jämställdhetsarbete genom interkulturella möten

TISDAG 6 FEBRUARI, 13.00-14.00
LOKAL: LM ERICSSON

I samhällen där människor med olika etniska, sociala och religiösa bakgrunder lever parallella liv utan att möta varandra är det svårt att motverka ojämställdhet. Att arbeta för interkulturalitet, det vill säga interaktion och utbyten mellan grupper, ger bättre förutsättningar att möta stereotypa föreställningar om kön och diskriminering av kvinnor och män. I detta seminarium lyfter vi goda exempel på hur offentliga verksamheter kan arbeta för att hantera kulturella olikheter utan att tumma på sina åtaganden för jämställdhet, mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värden. Vilka metoder och förhållningssätt fungerar? Vilket stöd behöver rektorer, lärare, fritidsledare och annan personal? Samtalet behandlar problem som olika tillgång till vård, skillnader i bemötande i skolan och förekomsten av hedersrelaterat våld- och förtryck.

Medverkande:
Mustafa Panshiri, polis och integrationsexpert
Jan Jönsson, rektor, Karsby international school
Malena Lau, enhetschef, Västra Götalandsregionen
Fler namn tillkommer