31. a) Hög tid för en jämställdhetsreform av socialtjänsten

ONSDAG 7 FEBRUARI, 13.45-14.30
LOKAL: LARS LERIN

De senaste åren har socialtjänsten kritiserats för kortsiktighet och bristande rättssäkerhet. Individuella insatser har prioriterats medan långsiktigt, förebyggande arbete har fått stå tillbaka. Hur kan kritiken förstås ur ett jämställdhetsperspektiv? Vilka förändringar behövs för att säkerställa en jämställd tillgång till socialtjänst likväl som jämställdhet i verksamheten? Kom och lyssna på regeringens särskilda utredare Margareta Winberg och efterföljande kommentarer från kommuner och fackförbund.

Medverkande:
Margareta Winberg, utredare översyn av socialtjänstlagen
Mikael Lekfalk, kommundirektör, Luleå
Malin Bergmark, affärsutvecklingschef, Misa
Veronica Magnusson, ordförande, Vision
Valida Fendic, bitr. enhetschef, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning
Moderator: Staffan Sjöberg, journalist och konsult