fbpx

Så säkerställer ni att era bidrag fördelas jämställt!

Tid: Torsdag 31/1, 11.00-12.00
Lokal: Olga Bardh
Föranmäl dig här*

METODVERKSTAD

Hur kan bidragsgivare som kommuner, regioner, myndigheter och andra organisationer säkerställa att medel för att stötta olika projekt, områden och syften kommer både kvinnor och män till del på lika villkor? Hur går det att kontrollera att sökande organisationer bedriver en verksamhet som främjar jämställdhet?

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har de senaste åren bedrivit ett utvecklingsarbete för tillämpning och bedömning av demokrativillkoren vid bidragsgivning där jämställdhet ingår. I den här metodverkstaden delar de med sig av sina processer och resultat med tips på hur jämställdhetskriterier, stöd och rutiner kan utformas.

Medverkande:
Lotta Persson, avdelningschef, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
Ulrika Eklund, jämställdhetsexpert och konsult

*Föranmälan kan göras tidigast 7/1 kl 8:00