Seinab Hilowe

Projektledare, Sveriges ungdomsorganisationer (LSU)

Seinab Hilowe har mångårig erfarenhet av att arbete inom den ideella sektorn både som frivillig och anställd. Hennes brinnande engagemang för allas lika värde, ungas rättigheter och asylrätten kommer från hennes ideella erfarenheter genom att ha träffat unga asylsökande. För att få förståelse och kunskaper om både den svenska och den europeiska asylprocessen, har Seinab tidigare arbetat som handläggare inom asylprövning  på Migrationsverket. I nuläget jobbar Seinab på LSU – Sveriges ungdomsorganisationer, med att öka ungas rätt att organisera sig och stärka ungas inflytande i EU genom att öka ungas valdeltagande till Europaparlamentsvalet 2019.

LSU är en samarbets-och intresseorganisation för Sveriges ungdomsorganisationer. LSU är en mötesplats inriktad på ledarskap, organisationsutveckling, påverkansarbete och ungdomspolitik. LSU har en vision om en demokratisk värld där alla unga är organiserade och har makt över sina liv och samhällsutvecklingen.

Seinab Hilowe modererar Slaget om jämställdheten i EU.

seinab hilowe