fbpx

Slaget om jämställdheten i EU 

Tid: Torsdag 31/1, 13.00-14.00
Lokal: The Sea (Clarion)

Spår: OMVÄRLDSBEVAKNING

Samtidigt som förhandlingarna om EU:s nya ekonomiska ramverk är i full gång stundar val till Europaparlamentet. EU:s sociala pelare slår fast att kvinnor och män ska behandlas lika och ha lika möjligheter på alla områden i arbetslivet. Hur mycket stöd får den sociala pelaren från det nya ekonomiska ramverket från 2017? Hur skiljer sig ESF+ från nuvarande socialfond och hur kan jämställdheten stärkas genom ESF+? Vilka jämställdhetsfrågor kommer att spela störst roll i EU-valet? Hur ska jämställdhetspolitiken drivas i EU-institutionerna?

Välkommen till en föreläsning om den sociala pelaren och en duell mellan två kandidater till Europaparlamentet.

Medverkande:
Anna Hedh, europaparlamentariker (S)
Abir Al Salhani, kandidat till europaparlamentsvalet (C)

Moderator: Seinab Hilowe, projektledare, Sveriges ungdomsorganisationer (LSU)