Slaget om jämställdheten i EU 

Spår: OMVÄRLDSBEVAKNING

Samtidigt som förhandlingarna om EU:s nya ekonomiska ramverk är i full gång stundar val till Europaparlamentet. EU:s sociala pelare slår fast att kvinnor och män ska behandlas lika och ha lika möjligheter på alla områden i arbetslivet. Hur stadigt står pelaren i förhållande till det nya ekonomiska ramverket? Vilka jämställdhetsfrågor kommer att spela störst roll i EU-valet? Hur ska jämställdhetspolitiken drivas i EU-institutionerna?

Välkommen till en föreläsning om den sociala pelaren och en duell mellan två kandidater till Europaparlamentet.

Medverkande:
Stefan Olsson, Direktör på direktoratet för arbetsmarknad, EU-kommissionen
Anna Hedh, europaparlamentariker (S)
Abir Al Salhani, kandidat till europaparlamentsvalet (C)
Moderator: Seinab Hilowe, projektledare, Sveriges ungdomsorganisationer (LSU)

sara-kurfess-747821-unsplash