Programpunkter i Intersektionalitet

5. Tydliga mål tog Liljewall från traditionellt arkitektkontor till jämställd och nytänkande organisation

På Liljewall arkitekter som grundades av fyra män arbetar man medvetet med att förbättra representationen, som en del av en omfattande utveckling av företaget. Idag är cirka 50 procent av de 200 medarbetarna kvinnor. Kom och diskutera hur deras framgångsfaktorer kan berika din egen organisation!

10. Nedskärningar i LSS – vad betyder det för jämställdheten?

Hur jämställd är fördelningen av assistanstimmar och andra insatser för personer med funktionsnedsättning? Och vad händer med jämställdheten när kostnaderna ska minskas och allt färre assistanstimmar beviljas?

26. Välkommen till den genussmarta fritidsgården

Genom att integrera ett jämställdhetsperspektiv i fritidsgårdens alla delar skapas en tryggare, mer givande och jämställd fritid för både tjejer och killar. Här får du möjlighet att prova arbetssätt och övningar som används på fritidsgårdar i Karlstad kommun.

34. Utbildningsinsatser för kortutbildade kvinnor – en nyckel till utlandsföddas etablering

Lär dig om metoder och arbetssätt som på olika sätt kortar vägen till egen försörjning för nyanlända kvinnor.

7. Utveckla ungdomspolitiken med jämställdhet i analysen – Exemplet LUPP

Enkätverktyget LUPP, lokal uppföljning av ungdomspolitiken, kan vara ett viktigt verktyg i jämställdhetsarbetet lokalt och regionalt. Under denna metodverkstad går vi igenom hur verktyget fungerar och hur jämställdhet kan integreras.

6. Normkritik tog ÖFK från division två till Europa League

På ett par år har Östersunds fotbollsklubb spelat sig upp från division två till Europa League. Nu delar lagets kulturcoach Karin Wahlén med sig av lagets kultursatsning, mångfaldsarbete och övningar som inspirerar till att utmana traditionella vägar till framgång.

3. Framgångsrikt jämställdhetsarbete genom interkulturella möten

Att arbeta för interkulturalitet, det vill säga interaktion och utbyten mellan grupper, ger bättre förutsättningar att möta stereotypa föreställningar om kön och diskriminering av kvinnor och män.